دیدار نمایندگان موی تای بانوان کوهدشت با رئیس انجمن موی تای لرستان