مسابقات موی تای قهرمانی استان لرستان برگزار می شود/آماده باش به مدعیان